Vanaf 2024 zijn beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht om een ESG-beleid op te stellen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Bij Public Search ervaren we dagelijks dat deze verplichting eigenlijk een kans is: een optie om de verbinding met onze opdrachtgevers, maar ook onze onderlinge verbinding, nog verder te versterken. Omdat we veel normen en waarden delen en elkaar nodig hebben om onze doelen waar te maken. We zitten bij opdrachtgevers aan tafel waar bedrijfscontinuïteit, finance en duurzame, toekomstbestendige keuzes maken belangrijk zijn. ESG is dus geen moetje, maar een kans om nog meer verbinding aan te brengen in een duurzame relatie. Karin Berkhout, Algemeen Directeur bij Public Search, vertelt over ESG en het belang ervan voor organisaties.

1w5a7707

Werken in het publieke domein

Groot bereik

“Bij Public Search werken 70 Finance Consultants die bewust kiezen voor werken in het publieke domein. Die consultants werken op 70 verschillende plekken. Dat betekent niet alleen een groot bereik voor waar we bij Public Search voor staan, maar ook 70 kansen om ons te laten inspireren door de organisaties waar we voor werken. Daar zitten ook nadelen aan: ESG is ontzettend breed en bestaat uit veel verschillende thema’s. Het gevaar bestaat dat je wordt overspoeld door de opties, problemen en oplossingen.

Daarom hebben we ervoor gekozen om ons te richten op vier pijlers: diversiteit en inclusie, vitaliteit, impact bij opdrachtgevers en het verkleinen van onze CO2-voetafdruk. Dit zijn thema’s die dicht bij ons liggen, waar we invloed op hebben en waar we daadwerkelijk impact kunnen creëren. Het zijn ook thema’s waar we samen met onze consultants en opdrachtgevers mee aan de slag kunnen. Dat draagt bij aan de onderlinge verbinding.”

“Een initiatief bij de ene opdrachtgever kan inspirerend werken bij de andere opdrachtgever”

Karin Berkhout Algemeen Directeur

Stapje voor stapje

“Door deze keuze zijn we in staat om stapsgewijs te werken aan het verder professionaliseren van onze duurzaamheidsdoelen. Dat doen we door zelf initiatief te nemen, maar ook door best practices van onze opdrachtgevers te verzamelen in een kennisbank. Een initiatief bij de ene opdrachtgever kan inspirerend werken bij de andere opdrachtgever; dan is het belangrijk dat we die inzichten delen. Zo is één van onze consultants betrokken geweest bij de financiële strategie voor een woningbouwopgave voor een gemeente, waarbij ze fietsen en lopen aantrekkelijk wilden maken. Daar was ‘de auto is te gast’ een belangrijk thema om de stad vanuit omliggende dorpen/steden beter met e-bikes bereikbaar te maken. De componenten die in dit Fietsplan aan bod kwamen zijn zeker interessant om ook binnen andere gemeenten toe te passen.”

Meerwaarde bieden

“Diversiteit en inclusie is één van onze pijlers. Dat lijkt een opvallende keuze, omdat we al een heel divers team hebben. Maar juist door de meerwaarde van een divers team, en de impact ervan voor onze opdrachtgevers, willen we deze pijler nog verder versterken en uitwerken. Onze diversiteit zorgt ervoor dat we met een frisse blik naar onze opdrachten kunnen kijken. Ook daagt het ons uit om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke waarden en normen en zo impact te maken. Het is goed om bij die kracht en dat bereik stil te staan en daar ook mee aan de slag te gaan. In het meest ideale geval krijg je met een consultant van Public Search niet alleen een specialist voor financiële vraagstukken, maar ook extra denkkracht op het gebied van ESG.”

“Niet alleen richting onze opdrachtgevers, maar ook intern werkt het aanstekelijk.”

Karin Berkhout Algemeen Directeur

Gerichte keuzes maken

“Door met elkaar in gesprek te blijven over wat wij maatschappelijk belangrijk vinden, kunnen we gerichte keuzes maken. Niet alleen richting onze opdrachtgevers, maar ook intern werkt het aanstekelijk. En we merken dat het voor sollicitanten een belangrijke voorwaarde is om ergens te gaan werken: een werkomgeving waarin normen en waarden belangrijk zijn, duurzame keuzes gemaakt worden en er oog is voor het persoonlijk welzijn van medewerkers. Naast diversiteit en duurzaamheid is vitaliteit ook niet voor niets één van onze pijlers. Het zijn thema’s die hoog op de agenda staan: bij onze opdrachtgevers, bij onszelf en bij de mensen die graag bij ons willen werken.”

Toekomstbestendig ondernemen

“Samen aan ESG-beleid werken zorgt ook voor een prettige energie binnen het bedrijf. Het wordt positief opgepakt en collega’s vinden het fijn om erover mee te denken. Daarom deel ik ook zoveel mogelijk over dit onderwerp, in de nieuwsbrief bijvoorbeeld, maar ook tijdens presentaties voor alle medewerkers en in individuele gesprekken. Het is belangrijk dat we elkaar blijven stimuleren om stappen te maken. We zijn in beweging en iedereen voelt dat het een belangrijk thema is. En dat we, samen met onze opdrachtgevers, een publieke taak hebben. Daarmee is ESG niet alleen een voorwaarde om toekomstbestendig te ondernemen, maar ook een middel om mensen met elkaar te verbinden. Die verbinding zit hem soms in kleine dingen. Als we met onze ESG-commissie vergaderen, gebeurt dat altijd aan het einde van de dag. We kiezen er dan voor om veganistisch eten te laten bezorgen en vragen om glazen bakjes in plaats van plastic. Na het eten brengen we de bakjes weer schoon terug. Zoiets zou ik thuis niet snel bedenken als ik eten bestel, maar omdat ik nu omringd ben door mensen die zich hiermee bezig houden, word je toch aan het denken gezet. Zo kun je elkaar inspireren.”

karin berkhout

Karin Berkhout

Algemeen Directeur – Public Search