1w5a1688

Investeren in duurzame relaties

ESG-beleid

Als Public Search zijn wij actief in de publieke sector en leveren we samen met onze opdrachtgevers een actieve maatschappelijke bijdrage. Dagelijks zijn we bezig om onze organisatie toekomstbestendig te houden.

Wij vinden dat we ook als bedrijf onze verantwoordelijkheid moeten nemen en blijven kijken hoe we onze business slimmer, menselijker en duurzamer kunnen inrichten. Dat betekent dat we de komende jaren stappen willen zetten op gebied van ESG (Environmental, Social en Governance).

Onze kernwaarden zijn excelleren, focus, verbinding en betrokken. Gedreven door deze kernwaarden bouwen wij duurzame relaties op met onze medewerkers, opdrachtgevers en zzp’ers. Onze doelgroepen hechten veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Met ons kernteam ESG zijn we aan de slag gegaan en we hebben binnen ons speelveld gekeken naar realistische en haalbare onderwerpen waarmee we impact kunnen maken. Daar zijn vier pijlers uit ontstaan die een krachtige bijdrage leveren aan een duurzame toekomst:

Pijler 1

Diversiteit & Inclusie

Vanzelfsprekend is iedereen welkom bij Public Search. Diversiteit leidt tot meer creativiteit, daar geloven wij in. We koesteren daarbij de verschillen tussen onze mensen, want juist dát is wat onze organisatie zo veelzijdig maakt. Ons doel: mensen op een duurzame manier verbinden, zodat talent zich optimaal kan ontplooien. En daarmee zorgen we voor een werkplek waar iedereen zich thuis voelt.

publicsearch_27feb_2023_13410-copy

De kracht van veelzijdigheid

Dit betekent ook dat iedereen gelijke kansen moet krijgen in sollicitatieprocedures. Dat doen wij niet alleen voor onze eigen medewerkers (kantoor en consultants), maar ook voor onze zzp’ers en opdrachtgevers. We hebben een brede focus tijdens ons wervingsproces, waarbij zowel inhoudelijke kennis als persoonlijkheid belangrijk zijn.

Ons personeelsbestand is kwalitatief sterk én divers. Zowel in leeftijd, geslacht en achtergrond. Dat zorgt voor een verbeterde werknemerservaring en productiviteit. En de verschillende standpunten en perspectieven geven vaak nieuwe inzichten in onze besluitvormingsprocessen. Die positieve effecten van een diverse organisatie is iets wat wij ook meenemen bij het adviseren van onze opdrachtgevers.

Erkenning en waardering voor iedereen

Bij onze uitjes houden we rekening met de verschillen binnen onze organisatie, want onze uitjes moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Daarbij kijken we naar dieetwensen, de locatie en zorgen we voor voldoende variatie. Onze evenementencommissie is een afspiegeling van ons personeelsbestand en samen zorgen zij ervoor dat iedereen zich thuis voelt bij onze uitjes. We houden rekening met de feestdagen van alle geloven en geven de vrijheid voor het uitoefenen van het geloof. En als er vanuit de organisatie een initiatief komt om samen het Suikerfeest te vieren, dan doen wij dat natuurlijk!

Pijler 2

Vitaliteit

Een vitale organisatie is een krachtige organisatie. Daarom vinden wij de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van onze medewerkers belangrijk. Hoe hou je de juiste balans tussen werk en privé, en daarmee de juiste energie?

2023 padel – rotterdam (2)

Public Search
als vitale organisatie

Dat begint met bewustwording en hierover met elkaar in gesprek gaan. Daarin hebben onze Fieldmanagers een belangrijke rol. Als eerste aanspreekpunt, tijdens de gesprekscycli en met programma’s die bijdragen aan het fysieke en mentale welzijn van onze collega’s. Ons doel: een vitale organisatie creëren waar collega’s met plezier en energie hun werk doen. Wij geloven dat dat leidt tot een betere werksfeer, meer betrokken medewerkers en minder verzuim.

Aanpak

Hoe wij dit doen?

Vitaliteit is een vast onderdeel in de gesprekscyclus die wij met onze collega’s hebben.

Fysiek: veilige en gezonde werkplekken, zowel op kantoor als thuis.

Voeding: een goed verzorgde lunch bij ons op kantoor in Hilversum.

Beweging: sportieve activiteiten zoals fietstochten, hardloopevents en padel clinics.

Mentaal: trainingen en opleidingen die positief bijdragen aan de geestelijke gesteldheid van onze collega’s.

Pijler 3

Impact bij opdrachtgevers

Onze Finance Consultants en de zzp’ers die via ons werken zitten vaak op vooraanstaande posities bij onze opdrachtgevers in de zorg, onderwijs en de overheid. Binnen deze domeinen is ESG een actueel thema. Door de aandacht voor ESG bij onze opdrachtgevers verandert de rol van onze Finance Consultants.

publicsearch_diensten_03

ESG als verbinder

Naast de focus op financiële en sector specifieke doelstellingen ontstaat er behoefte aan sturing op de brede maatschappelijke impact van organisaties. Wij denken dat onze Finance Consultants hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Doordat wij op strategisch niveau binnen de opdrachtgevers opereren, hebben wij onszelf als doel gesteld om onze impact op het ESG-beleid bij onze opdrachtgevers te vergroten.

Hoe gaan wij dat doen? Om impact te kunnen maken moet onze eigen kennis over duurzaamheid binnen de publieke sector op orde zijn. Dat doen wij met opleidingen en trainingen gericht op actualiteiten in wet- en regelgeving en trends in de publieke sector.

Kennisdeling is essentieel. Doordat wij in de keuken van veel verschillende organisaties kijken, hebben wij goed zicht op wat er speelt op ESG-gebied bij onze opdrachtgevers. Door er voor te zorgen dat een aantal van onze Finance Consultants voorop blijft lopen op dit thema, zorgen wij er voor dat wij als organisatie onze opdrachtgevers in de volle breedte kunnen blijven helpen bij het ontwikkelen en implementeren van ESG-beleid.

PS. Academy

In het programma van onze PS. Academy zit standaard de jaarlijkse ESG-update (Duurzaamheid en ontwikkelingen ESG). Hiermee zorgen wij dat wij op de hoogte zijn en blijven van de actuele ontwikkelingen. Daarnaast hebben wij een aantal Finance Consultants die gespecialiseerd zijn in ESG en een voortrekkersrol hebben binnen onze organisatie. Zij bevorderen de verdere kennisdeling onder onze consultants.

Pijler 4

Verlagen CO2 footprint

We gaan concreet aan de slag met onze CO2 reductie. Om stappen te zetten hebben we gekeken naar de factoren die het meest van invloed zijn op ons energieverbruik en hebben we gekeken naar de reductiemogelijkheden.

publicsearch_vooropdrachtgevers_1

CO2 reductie programma

Met alleen een reductieprogramma lukt dit niet, echte stappen moeten we samen zetten. Daarom delen we onze ambitie met onze stakeholders en werken we aan het vergroten van de bewustwording onder onze medewerkers.

Natuurlijk beseffen we dat onze CO2-footprint niet naar nul kan, dus kijken we ook naar de mogelijkheden om de overgebleven milieubelasting te compenseren.

Zakelijk reisbeweging
We hebben opdrachtgevers door het hele land, waar zowel onze Finance Consultants als Sales Managers geregeld over de vloer komen. Dat is de basis van ons werk, maar betekent ook dat we een serieus aantal kilometers op jaarbasis maken. Hier kijken we kritisch naar. Waarbij we kijken naar het reduceren van het aantal kilometers (hybride werken en online afspraken) en het duurzamer inrichten van deze kilometers (elektrificatie en openbaar vervoer).

Events
We vinden het belangrijk om onze collega’s een aantal keer per jaar bij elkaar brengen, verbinden is een van onze kernwaarden. Jaarlijks organiseren wij daarom verschillende events, van inhoudelijke events tot de verschillende uitjes die we organiseren ter ontspanning. We hebben onszelf als doel gesteld om bij het ontwikkelen van het programma kritisch te kijken naar het type events. Om daarmee de reisbeweging en de milieu-impact te minimaliseren.

Huisvesting
We zitten in een ouder, monumentaal pand. Dat is prachtig, maar heeft uiteraard ook consequenties voor ons energieverbruik. We zijn ons er van bewust dat we daar op korte termijn binnen het bestaande pand niet veel aan kunnen veranderen. Maar we kunnen wel werken aan de bewustwording onder onze medewerkers en er alles aan doen om verstandig om te gaan met de energie.