Business Controller

UN1EK

 • Onderwijs
 • Vlaardingen
 • € 3.343 - € 7.225
 • 24-32 uur
Solliciteren

Als Business Controller leg je verantwoording af aan het Bestuur. Samen met de bestuurssecretaris ondersteun je het bestuur en de Raad van Toezicht bij haar bestuurlijke verantwoordelijkheid, geeft richting en sturing aan planning- en control-cyclus en je draagt zorg voor de uitvoering van planning en control. Daarnaast werk je nauw samen met het hoofd financiën.

UN1EK onderwijs en opvang telt ca 17 integrale kindcentra (IKC’s), twee basisscholen en centra voor kinderopvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Met in totaal ca. 900 medewerkers biedt men aan een kleine 10.000 kinderen van 0 – 13 jaar opvang en onderwijs in een doorlopende leer-, zorg- en ontwikkelingslijn. De kern van onze sturingsfilosofie is: Sturen door vertrouwen te geven en ruimte te bieden aan groei en ontwikkeling van ieder kind en medewerker, aan de ontwikkeling van elk UN1EK talent.  UN1EK kent een college van bestuur (éénhoofdig) met een Raad van Toezicht. Daarnaast een Dagelijks Bestuur (DB) gevormd door de bestuurder en twee DB-directeuren. Bij het UN1EK Bestuursbureau zijn de afdelingen Klantenservice, HR, Financiën, Inkoop, Kwaliteit, Huisvesting en Facilitaire, communicatie en ICT zaken ondergebracht. Voor verdere informatie over UN1EK: zie www.un1ek.nl

Wat ga je doen?

 • Je bent de kritische gesprekspartner van het bestuur, de DB-directeuren en het Centraal Management Team. Je doet dit door vanuit behaalde resultaten beleidsvoornemens en bedrijfsprocessen te toetsen op compliance en validiteit;
 • Je geeft richting en sturing aan de planning- en control cyclus, waarbij je adviesnotities opstelt ten aanzien van het beleid. Daarnaast volg je relevante ontwikkelingen en vertaalt deze naar voorwaarden voor het verkrijgen van tijdige en adequate managementinformatie;
 • Je volgt, signaleert en analyseert in- en externe maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van financiën, knelpunten en kansen in de organisatie en vertaalt dit naar consequenties voor UN1EK in samenwerking met de Hoofd FA;
 • Je draagt zorg voor de vertaling van het strategisch organisatiebeleid naar financieel beleid en is hierbij verantwoordelijk voor de implementatie van financieel beleid binnen de organisatie in samenwerking met de Hoofd FA;
 • Initieert en beheert diverse organisatiebrede projecten op het gebied van financiën en treedt op als projectleider of opdrachtgever;   
 • Ondersteunen van bestuur en Raad van Toezicht bij haar bestuurlijke verantwoordelijkheid:
  • brengt (beleids)adviezen uit aan het bestuur omtrent de door het bestuur te ontwikkelen strategische doelen;
  • stelt op basis van verzamelde gegevens uit de IKC-locaties en de (ondersteunende) diensten een omgevingsanalyse op;
  • verleent ondersteuning bij de voorbereiding van het meerjarenbeleidsplan;
  • doet voorstellen voor realistische taakstellende meerjaren- en jaarplannen, incl. medewerkers en middelen;
  • analyseert, bewaakt en verbetert processen (jaarplan, begroting) op basis van (financiële) rapportages.
 • Je  adviseert over de algemene strategische beleidsuitgangspunten van UN1EK binnen het kader van relevante wet- en regelgeving.

Wat vragen wij?

 • Een hbo- of wo-diploma (bijvoorbeeld bedrijfseconomie of accountancy);
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de publieke sector;
 • Goede schriftelijke en verbale vaardigheden: je kunt zowel formeel als informeel overtuigend rapporteren en adviseren;
 • Je weet je snel een beeld te vormen van een organisatie en te achterhalen waar het echt om gaat, en handelt daarnaar;
 • Je bent instaat om meerdere aspecten en verschillende inzichten te verbinden en te doorgronden;
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en in de besluitvormingsprocessen;
 • Je beschikt over inzicht in bedrijfsprocessen en in staat deze verder te optimaliseren.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie met als standplaats Vlaardingen. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 7.225, – bruto per maand (salarisschaal 13) bij een voltijd dienstverband. Daarnaast 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering en een goede en aantrekkelijke pensioenregeling bij Pensioenfonds ABP. De arbeidsovereenkomst (conform de cao Primair Onderwijs) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een proeftijd van 2 maanden. Tevens beschikt UN1EK over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken. Zie bijgaand voor meer informatie: secundaire arbeidsvoorwaarden – UN1EK

contact-vacatures2

Contact

Neem contact op met Melissa Anthonio

06 386 901 04 manthonio@publicsearch.nl

Stuur me een berichtje als je meer wilt weten over de inhoud van deze rol.

Solliciteren

Al overtuigd?

Ben je al enthousiast geworden over deze vacature. Vul dan dit formulier in, upload je CV met een korte motivatie en we nemen dezelfde dag nog contact met je op.  Onze laatste vacatures

  Alle vacatures

  public people

  financial people

  public search

  public people

  financial people

  public search