Financieel Adviseur Samenleving

Gemeente Renswoude

 • Overheid
 • Renswoude
 • € 3.558 - € 5.247
 • 32-36 uur
Solliciteren

Als de expert op het gebied van financiën en planning & control (P&C) voor het dynamische sociaal domein, zal je meer zijn dan alleen een financieel adviseur. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de consulenten van het Dorpsteam en teammanager Samenleving en de belangrijkste sparringpartner bij financiële vraagstukken, financiële analyses, budget bewaking en monitoring. Jouw bijdrage is essentieel bij het voeren van budgetgesprekken en de totstandkoming van de producten van de planning & control cyclus.  

Naast de reguliere financiële advisering neem je een aantal bijzondere taken op je in deze functie. Je blijft op de hoogte van de nieuwe trends op jouw vakgebied en vertaalt deze moeiteloos naar ons financieel beleid. Je garandeert, samen met de consulenten van het Dorpsteam, dat de budgetten in de begroting op het juiste niveau worden geraamd en actueel gehouden worden. Je neemt ook de rol van vertrouwde financiële partner op je bij samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen (bijv. Jeugd Food Valley en GGD Regio Utrecht).

Bovenop dit pakket aan taken, wordt je pallet nog breder, omdat je in deze functie natuurlijk ook een rol hebt binnen je eigen team Financiën. Je bent aanspreekpunt voor de financiële administratie en adviseert en ondersteunt hun ook bij hun taken.

Jouw belangrijkste taken zijn: 

 • Realisatie producten planning & control cyclus (jaarstukken, kadernota, begroting)
 • Houden van periodieke budgetgesprekken met budgethouders t.b.v. actualisatie planning & control producten
 • Opstellen en financieel verwerken van begrotingswijzigingen
 • Opstellen balansdossier en Single Information Single Audit (SiSa)-dossier t.b.v. accountantscontrole
 • Opstellen van afzonderlijke financiële subsidieverantwoordingen (en bijbehorende controledossier t.b.v. accountantscontrole)
 • Fungeren als aanspreekpunt voor de externe accountant en de externe fiscalist
 • Advisering team Samenleving
 • Advisering gemeenschappelijke regelingen
 • Advisering en ondersteuning teammanagers, college en raad bij diverse financiële vraagstukken
 • Sparringpartner van het team Financiën (inzake processen financiële administratie)
 • Sparringpartner van de adviseur rechtmatigheid (ontwikkelingen en signalen delen)
 • Continu actueel en optimaal houden van de inrichting van de financiële administratie (bijv. aanmaken of opheffen van grootboekrekeningen/investeringskredieten/kostensoorten, btw labeling)
 • Opstellen en verwerken van (correctie)memorialen in de financiële administratie
 • Periodiek verwerken van financiële informatie vanuit verbonden partijen (bijv. gemeentelijke belastingen, lasten jeugdzorg en lasten participatiewet)
 • Continu de juistheid en de volledigheid van de financiële administratie waarborgen (incl. aansluitingen met subadministraties)
 • Uitvragen, beoordelen en totaalbeeld vormen van productieverantwoordingen Wmo en Jeugdzorg
 • Opzetten, ondersteunen en totaalbeeld vormen van toetsing prestatielevering Wmo en Jeugdzorg (in samenspraak met Dorpsteam, adviseur rechtmatigheid en externe accountant)
 • Opstellen en indienen IV3 rapportages
 • Opstellen en indienen SiSa-bijlage
 • Opstellen en team Samenleving ondersteunen bij opstellen college adviezen en raadsvoorstellen
 • Opstellen en actualiseren van nota’s en verordeningen
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en actualiteiten rondom financiële verslaggeving en waarborgen dat hieraan wordt voldaan

Hoe ziet het team Financiën eruit?

Het team Financiënbestaat uit 7 collega’s. 4 collega’s voeren de financiële administraties van de gemeente en van het Woningbedrijf. Binnen het team zijn er 2 financieel adviseurs en 1 adviseur rechtmatigheid. Team Financiën valt onder de teammanager Middelen. Er wordt op een plezierige manier samengewerkt. We zijn professioneel en voelen ons verbonden.

Welkom bij Renswoude

Als werkgever valt de gemeente Renswoude (bijna 6.000 inwoners) op door een goede mix van dorpse nuchterheid, gezelligheid en ruimte voor ondernemerschap. De lijnen zijn kort. Samen zetten we de schouders onder onze taken en opgaven. Je hebt veel vrijheid om je eigen werkweek in te richten en bent omringd door gemotiveerde collega’s. Het werk is afwisselend en uitdagend. Je bent de spin in het web.

Dit ben jij:

We bieden jou een werkomgeving met professionals in een hecht team. Dit geldt niet alleen voor de individuele teams binnen de organisatie, maar ook voor onze organisatie als geheel. Je bent zelfbewust, maar je bent je er ook van bewust dat je onderdeel bent van dit team. Je bent, net als wij, op zoek naar de balans tussen de inhoud en het werkplezier, de balans tussen zelfontwikkeling en samenwerking, de balans tussen overtuigen en meedenken, en de balans tussen doelen behalen en rust en vertrouwen uitstralen. Dat komt goed van pas omdat je met veel verschillende collega’s vanuit alle lagen van de organisatie samen komt te werken, aan uiteenlopende vraagstukken.

Ook de aard en de complexiteit van deze vraagstukken lopen uiteen. Gezien jouw rol is het van belang dat je een ‘team player’ bent en bruggen kunt slaan tussen financiën en beleid en tussen ambtelijk en politiek. Je kunt zaken niet alleen vanuit het financiële perspectief, maar ook vanuit andere perspectieven duiden. Hiervoor is het nodig dat je de behoefte van de (beleids)medewerkers doorgrondt en begrijpt. Je bent ertoe in staat om vervolgens ook de vertaling te maken naar een advies richting management, college en gemeenteraad.

Als financial werk je nauwkeurig, zorgvuldig, gestructureerd en heb je een groot analytisch vermogen. Echter, je kan snel schakelen tussen taken, je weet tegelijkertijd hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en houdt de efficiëntie van de tijdsbesteding voor ogen. Je blijft kritisch op de processen binnen de P&C-cyclus en het sociaal domein, signaleert doorgroeimogelijkheden in processen en initieert optimaliseringsslagen. Tot slot voel je je betrokken bij de positie van de gemeente in de maatschappij en ben je bewust van je rol hierin.

Vereisten:

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding op bedrijfseconomisch of administratief gebied
 • Je hebt enkele jaren ervaring in een financiële rol, bij voorkeur in het sociaal domein
 • Expert op het gebied van (overheids)financiën en planning & control
 • Kunnen schakelen vanwege de variatie in werkzaamheden
 • Kennis van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) is een pré
 • Kennis van Key2financien is een pré
 • Politiek sensitief.

Aanbod:

Een leuke functie voor 32-36 uur waarbinnen je samen de ambities van gemeente Renswoude gaat waarmaken. De veelzijdige rol met een breed pallet is hard werken. Daar mag je ook een mooie beloning voor verwachten. Boven op je maandelijkse salaris beschik je over een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit geheel of gedeeltelijk te laten uitbetalen, er extra vakantie-uren van te kopen, enzovoort.

contact_04

Contact

Neem contact op met Klaartje Vaandrager

06 180 853 59 kvaandrager@publicsearch.nl

Stuur me een berichtje als je meer wilt weten over de inhoud van deze rol.

Solliciteren

Al overtuigd?

Ben je al enthousiast geworden over deze vacature. Vul dan dit formulier in, upload je CV met een korte motivatie en we nemen dezelfde dag nog contact met je op.  Onze laatste vacatures

  Alle vacatures

  public people

  financial people

  public search

  public people

  financial people

  public search