De landelijke zorgaanbieder Pluryn, gespecialiseerd in gehandicapten- en jeugdzorg, zet zich dagelijks met ruim 6.000 medewerkers in om de zorg te bieden die cliënten nodig hebben. Toch bevond de organisatie zich vier jaar geleden in een lastige situatie. Ze hadden het financieel zwaar en de basis was niet op orde. In de afgelopen jaren heeft Pluryn grote stappen gezet om de organisatie te verbeteren, hierbij ondersteund door Finance Consultants van Public Search, met als hoofddoel om de juiste zorg aan cliënten te kunnen (blijven) bieden en de organisatie te professionaliseren.

Inge Blokker is ruim vier jaar werkzaam bij Pluryn als Teamleider Business Control. Haar team ondersteunt de directeuren in de bedrijfsvoering: wat gaat er goed, wat gaat het minder goed, en hoe kan het beter? Vier jaar geleden werden er tal van uitdagingen geïdentificeerd. De financiële resultaten waren onvoldoende, de basis was niet op orde en er was bijvoorbeeld nog geen goede kostprijsonderbouwing. Contracten binnen de Jeugdzorg waren afgesloten tegen prijzen die de werkelijke kostprijs niet dekten, wat resulteerde in verliezen. Het werd duidelijk dat er actie ondernomen moest worden. Blokker kwam in contact met Public Search voor de werving van gekwalificeerde Business Controllers om het team te versterken en de uitdagingen samen aan te pakken. Een van de kandidaten die bij Pluryn aan de slag ging, was Tom Kemperink.

“We kregen een beter inzicht in de kostprijs, waardoor we een goed en kostendekkend tarief voor konden leggen aan contractpartners.”

Tom Kemperink Senior Finance Consultant (Public Search)

Een kostendekkend tarief

Als Business Controller ben je als het ware het financiële geweten van de organisatie. Je analyseert de financiële situatie, identificeert sterke en zwakke punten en beoordeelt de risico’s waaraan de organisatie blootstaat. Een van de eerste opdrachten waar Kemperink als Business Controller in het team aan heeft bijgedragen, was het intern opzetten van het kostprijsonderzoek. Kemperink vertelt: “Tijdens dat onderzoek breng je in kaart wat de kostprijs is, zodat je een kostendekkend tarief kunt onderhandelen met contractpartners. Je hebt daarvoor eerst een aantal gegevens nodig: Wat doen we vanuit alle locaties? Wat zetten we in aan personeel en op welke groep? Wat zetten we in aan materiële kosten, zoals voeding en schoonmaak? En wat zijn de huisvestingskosten? Daarnaast wil je ook altijd een stukje rendement in die kosten meenemen, om eventuele risico’s te kunnen dekken. Voor alle vergelijkbare zorggroepen bereken je op basis van al die kostenposten een gemiddelde kostprijs. Zo weet je wat per dag, per cliënt nodig is.”

Het onderzoek had een zichtbaar resultaat: “We kregen een beter inzicht in de kostprijs, waardoor we een goed en kostendekkend tarief voor konden leggen aan contractpartners. Er zijn op basis daarvan betere tarieven gecontracteerd. Dit is een van de grootste verbeteringen geweest,” vertelt Kemperink.

klaverhofvalkenheide

Risico’s minimaliseren

Een andere uitdaging waar hij mee aan de slag ging, was het verbeteren van de samenwerkingsverbanden. Kemperink: “Pluryn is onderdeel van een aantal samenwerkingen. Ze werken samen met andere jeugdzorgorganisaties om jeugdzorg te leveren voor specifieke regio’s of gemeenten. We zijn in het verleden te vaak in een samenwerking gestapt zonder goed te overzien wat de consequenties zijn van zo’n samenwerkingsverband. Dit verschilt best wel per regio, en die verschillen waren niet goed in beeld. We hebben die samenwerkingsverbanden, en met name ook de bijbehorende risico’s daarvan, beter in kaart gebracht en gekeken hoe we die risico’s konden minimaliseren.” Ook deze inspanningen hebben geleid tot meer grip op de risico’s aan het einde van het jaar.

“De interimmers zijn allemaal ervaren, dat merk je echt. Ze komen binnen, luisteren even en gaan daarna zelfstandig aan de slag.”

Inge Blokker Teamleider Business Control (Pluryn)

Trots

Zaken kunnen altijd beter volgens Kemperink, maar er zijn de afgelopen jaren veel stappen gezet en aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd, met als resultaat een financieel gezondere en toekomstbestendigere organisatie: “We hebben Pluryn op orde gebracht en daarmee de financiële positie verbeterd. Hierdoor staat er op structurele basis een betere en gezondere organisatie. Dat is niet alleen belangrijk voor de zorgaanbieder zelf, maar ook voor de gemeenten, zodat zij weten dat de organisatie blijft bestaan en een solide basis heeft. Ik ben trots op waar de organisatie nu staat vergeleken met een paar jaar geleden. Die stappen zijn echt mooi om te zien. Ook ben ik trots dat ik onderdeel ben geweest van dit team binnen Pluryn. Het is een leuk en energiek team met gemotiveerde medewerkers. De samenwerking was fijn, waarbij iedereen elkaar wil helpen. Echt een leuke groep collega’s!”

Ook Blokker kijkt positief terug op de inzet van Public Search professionals: “Ze leveren echt kwalitatief goede mensen. De interimmers zijn allemaal ervaren, dat merk je echt. Ze komen binnen, luisteren even en gaan daarna zelfstandig aan de slag. Je hoeft ze niet bij het handje te houden, en dat is ook precies waar wij hier geen tijd voor hebben. Daarnaast snappen ze ook dat ze interimmer zijn, en dus een stapje extra moeten zetten. Dat doen ze ook.”

“Ik heb de afgelopen jaren ontdekt hoe fijn de samenwerking is. Zowel voor het werven van nieuwe professionals als het leveren van interimmers op korte termijn. Dit is een vak apart en Public Search doet dat heel goed voor ons. “

Inge Blokker Teamleider Business Control (Pluryn)

Waardevolle relatie

Niet alleen een financieel gezondere organisatie is een positief resultaat van de samenwerking tussen Pluryn en Public Search. Ook de waardevolle relatie tussen de twee partijen wordt positief ervaren. Blokker benadrukt: “Ik heb de afgelopen jaren ontdekt hoe fijn de samenwerking is. Zowel voor het werven van nieuwe professionals als het leveren van interimmers op korte termijn. Dit is een vak apart en Public Search doet dat heel goed voor ons. Naarmate we langer samenwerken, hoe beter ze ook begrijpen wat wij nodig hebben. Ik stuur nu een appje en hoef verder niets meer te doen. Ze weten wat ik wil, wat ik belangrijk vind en waar ik op let. Ik krijg meestal twee kandidaten voorgelegd en een van die twee wordt het. Iedere cv die ik krijg, past bij ons. Ook de tussentijdse evaluaties vind ik prettig. Ieder half jaar zitten we met elkaar om de tafel en kan ik de interimmer en Public Search feedback geven over het project en de samenwerking. Al met al zijn alle interimmers via Public Search hartstikke goed.”

“We hebben Pluryn op orde gebracht en daarmee de financiële positie verbeterd. Hierdoor staat er op structurele basis een betere en gezondere organisatie.”

Tom Kemperink Senior Finance Consultant (Public Search)

foto tom 2

Tom Kemperink

Senior Finance Consultant

Public Search

foto inge 2

Inge Blokker

Teamleider Business Control

Pluryn