In het midden van ons land ligt de gemeente Amersfoort. De gemeente telt zo’n 160.000 inwoners en staat de laatste jaren bekend als ‘de groeistad’. Ter ondersteuning van die groei werken ruim 1.500 betrokken medewerkers bij de gemeente aan complexe en uitdagende trajecten. Van woningbouw tot energietransitie en voldoende sociale voorzieningen. Binnen de afdeling financiën en advies werken strategen aan de financiële koers van de gemeente en geven advies over die trajecten. Public Search versterkt en verrijkt de afdeling met een ervaren Business Controller.

Een waardig vervanger

Marit Westerhof is Strategisch Financieel Adviseur en werkt als een van de vijf strategen bij de afdeling financiën en advies van de gemeente Amersfoort. Samen maken zij financieel beleid, bewaken het concernbelang bij ontwikkelingen binnen verschillende domeinen en geven advies over complexe trajecten binnen de gemeente. Wanneer een van de adviseurs in 2022 intern een andere functie aanneemt en er taakverschuivingen binnen het team plaatsvinden, hebben ze op korte termijn een waardig vervanger nodig. Westerhof: “We kwamen met Public Search in contact en al snel stelden zij Ivan Vrouwe aan ons voor: een zeer ervaren Business Controller in het publieke domein die snel kon beginnen. Na een half jaar vonden we een vaste medewerker voor zijn positie. Ivan heeft toen een jaar bij gemeente Hilversum gewerkt, maar is inmiddels terug bij ons. In zijn nieuwe rol richt hij zich op uiteenlopende trajecten in het ruimtelijke domein.”

“Hij heeft aan een half woord genoeg. Doordat hij op verschillende plekken komt, kan hij snel schakelen binnen een nieuw team en is hij heel flexibel.”

Marit Westerhof Strategisch Financieel Adviseur (Gemeente Amersfoort)

Complexe financiële vraagstukken

Toen Vrouwe afgelopen jaar bij de gemeente Amersfoort begon, werkte hij als Strategisch Financieel Adviseur in het sociale domein. Niet het domein waar zijn ervaring lag, maar wel een functie die hij goed kon invullen. Vrouwe: “Ik heb hiervoor 20 jaar bij de gemeente Amsterdam gewerkt, de laatste jaren als Business Controller in het ruimtelijk domein. Daarvoor werkte ik als bestuursadviseur op de concernafdeling Middelen en Control en hield ik me onder andere bezig met de financiële verhouding met het rijk waaronder het gemeentefonds. Ik weet vanuit die ervaring wel hoe alle geldstromen van het rijk naar de gemeente lopen, wat er speelt en hoe besluitvormingsprocedures werken. Door die ervaring kon ik de functie goed invullen. Ik adviseerde de gemeente over complexe financiële vraagstukken, zoals de verplaatsing van een sociale voorziening in de gemeente. Hoe organiseer je het financieel goed? En hoe zorg je dat de risico’s goed in beeld komen?”

In zijn huidige rol bij de gemeente Amersfoort is hij nog steeds Strategisch Financieel Adviseur, maar dan in het ruimtelijke domein. Hij heeft zijn handen vol aan een breed takenpakket. “Ik houd me nu vooral bezig met gebiedsontwikkeling. De ene keer zit ik met projectontwikkelaars aan tafel, en de andere keer adviseer ik de gemeente over het aanleggen van warmtenetten. Ik geef antwoord op vragen als: kan de gemeente het betalen? Wat zijn de risico’s? Hoe leggen we dit voor aan het bestuur? En is er een goed overzicht van alle plussen en minnen? Het doel is een weloverwogen besluit door het bestuur. Ook vertegenwoordigen wij de aandeelhoudersrol van de gemeente voor verbonden partijen. Je stuurt in die rol op hoe zo’n partij het financieel doet.”

“De diversiteit in het werk is groot en het tempo waarin je dat mag oppakken ligt hoog, hierdoor leer ik zelf heel veel nieuwe dingen. Het is echt een verrijking.”

Ivan Vrouwe Senior Finance Consultant (Public Search)

puzzel onze lieve vrouwetoren amersfoort

De financiële huishouding op orde

Het publiek belang

De verscheidenheid aan vraagstukken waar Vrouwe zich op mag richten, is een van de dingen die hem zo enthousiast maakt over zijn werk voor de gemeente Amersfoort. Vrouwe: “De diversiteit in het werk is groot en het tempo waarin je dat mag oppakken ligt hoog, hierdoor leer ik zelf heel veel nieuwe dingen. Het is echt een verrijking.”

Daarnaast spreekt ook de maatschappelijke bijdrage die hij levert hem aan in dit werk. “De gemeente is de eerste overheidsinstantie die burgers tegenkomen. Ook gaat het om de inzet van belastinggeld. Ik ben natuurlijk bezig voor het publieke belang en zorg ervoor dat de gemeente zijn taken goed kan vervullen. De gemeente heeft een heel breed takenpakket en dat maakt het extra gevarieerd. Je zorgt ervoor dat de financiële huishouding op orde is en dat de gemeente daardoor goed kan functioneren.”

Schakelen

Niet alleen Vrouwe is enthousiast over zijn rol binnen gemeente Amersfoort. Ook Westerhof is positief over de aanwinst in het team: “Ivan heeft ruime ervaring bij de gemeente Amsterdam. Hij weet daardoor heel goed hoe de gemeente werkt, en hoe het bestuurlijk en ambtelijk werkt. Hij heeft aan een half woord genoeg. Het afgelopen jaar heeft hij ook nog bij de gemeente Hilversum gezeten. Doordat hij op verschillende plekken komt, kan hij snel schakelen binnen een nieuw team en is hij heel flexibel.”

Dat is ook exact het doel van een interimmer, legt Vrouwe uit. “Als je binnenkomt, kijk je waar je de organisatie kunt helpen bij de vragen die zij hebben. Je combineert hun expertise met jouw expertise en zorgt dat dit leidt tot het gewenste eindresultaat. Ik probeer daarbij mee te gaan in de werkwijze die zij gewend zijn. Ik ben een voorbijganger en probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de opdrachtgever.”

Een echt toevoeging

Westerhof heeft tot nu toe alleen maar positieve ervaringen met consultants van Public Search en zet de samenwerking ook graag in de toekomst voort: “Ik vind Ivan een hele fijne collega en een prettig persoon. Ook is hij inhoudelijk sterk. Het zijn vaak complexe trajecten waar wij in meedenken. Hij is er goed in om de kernvraag uit een issue te halen in korte tijd. Bovendien heeft hij in ons team van vijf net weer een andere invalshoek, wat echt een aanvulling is.”

Ook Ivan voelt zich thuis in het team: “Het voelde heel welkom. Ik heb nooit het idee gehad dat ik een andere positie had of anders behandeld werd. Ik werd heel snel als een van het team gezien. Ik hoor er gewoon bij.”

“Als je binnenkomt, kijk je waar je de organisatie kunt helpen bij de vragen die zij hebben. “

Ivan Vrouwe Senior Finance Consultant (Public Search)

img_3752

Ivan Vrouwe

Senior Finance Consultant

Public Search

marit westerhof

Marit Westerhof

Strategisch Financieel Adviseur

Gemeente Amersfoort