Controller (32 uur p/w)

Stichting Sint Josephscholen

 • Onderwijs
 • Nijmegen
 • € 3.031 - € 6.059
Solliciteren

Stichting Sint Josephscholen is een onderwijsorganisatie met 14 scholen voor primair onderwijs in Nijmegen die vanuit verbinding, vakmanschap en de menselijke maat werkt aan gewoon goed onderwijs.

Over Stichting Sint Josephscholen

Stichting Sint Josephscholen is een goed functionerende stichting. Dat zie je terug in de kwaliteit van onderwijs op de scholen, de gezonde bedrijfsvoering en het feit dat mensen er graag werken. Op de scholen en het bestuursbureau werken in totaal zo’n 370 medewerkers, die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan ongeveer 3.900 leerlingen. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen zij sterk. Net als de verbinding met ouders en vele andere partners. Als controller zal je nauw samenwerken met de directeuren, het bestuursbureau en de bestuurder. De lijnen met je collega’s zijn kort. Het bestuursbureau bestaat uit negen staf- en beleidsmedewerkers op het gebied van financiën, huisvesting, P&O, ICT, informatiemanagement, onderwijs en secretariaat.

Wat ga je doen?

Als controller heb je een brede advies functie voor de bestuurder op het eigen beleidsdomein financiën en leg je hiërarchisch verantwoording af aan de bestuurder. Je geeft uitvoering aan de taken op het financieel beleidsterrein. Je onderhoudt contacten met het administratiekantoor. Als controller werk je vanuit een strategische en organisatiebrede blik en ben je gericht op het ondersteunen en adviseren over het behalen van de doelen bij Stichting Sint Josephscholen. Je voert de second en third line of defence uit. Je bent het eerste aanspreekpunt van de accountant.  Daarnaast geef je advies binnen het bestuursbureau aan de andere disciplines en ondersteun je de directie van de scholen.

De hoofdtaken

 • Het volgen en signaleren van relevante ontwikkelingen en tendensen binnen de onderwijssector en het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de bestuurder over consequenties voor de stichting en de afzonderlijke scholen.
 • Het onafhankelijk adviseren van de bestuurder bij bijvoorbeeld ver/nieuwbouw, doordecentralisatie, groot onderhoud en subsidies.
 • Het voeren van regie op en het uitwerken van diverse afspraken en producten in de planning en controlcyclus.
 • Het toezien/controleren op en adviseren over de werking van de financiële administratie en de planning en control cyclus conform de vastgestelde regels en procedures.
 • Het borgen van de risicobeheersing binnen SJS (risicomanagement).
 • Het toezien/controleren op en adviseren over wet- en regelgeving.
 • Het toezien/controleren op en adviseren over de aanwezigheid, juiste inrichting en uitvoering van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen.
 • Het opstellen van de periodieke rapportages.
 • Het ontwikkelen van financieel beleid.
 • Onderhouden van externe contacten met accountant, bank, ministerie OCW en collega besturen.
 • Opstellen en toelichten van de jaarrekening.
 • Analyseren van knelpunten en advisering ter verbetering.
 • Het voeren van periodieke besprekingen met schooldirecteuren.
 • Beleid maken op en het  begeleiden van de administratief-financiële administratie (AO/IC).
 • Opstellen en toelichten (meerjaren) begroting in samenwerking met divers betrokkenen.
 • Voeren van begrotingsgesprekken en formatiegesprekken.
 • Sparringpartner voor beleidsadviseur P&O, beleidsadviseur Gebouwen, beleidsadviseur ICT, Directieberaad, (G) MR, Raad van Toezicht.
 • Projectleider/ penvoerder bij aanbestedingen en subsidietrajecten.

Wat zoeken wij?

Je bent een proactieve, integere controller met een brede interesse en hart voor het onderwijs en ontwikkeling. Je werkt zorgvuldig, hebt een analytische blik op de cijfers en een goed bedrijfsmatig inzicht bij het beoordelen en interpreteren van resultaten. Je hebt veel kennis en ervaring rondom het voeren van financieel beleid en de planning en controlcyclus. Je bent schriftelijk en mondeling communicatief vaardig en in staat om je ideeën helder te presenteren. Je bent iemand die initiatieven neemt, resultaatgericht is en snel schakelt. Je werkt vanuit verbinding en kunt goed met vertrouwelijke informatie omgaan en opereert tactvol en flexibel waardoor je makkelijk kan schakelen tussen strategische en operationele werkzaamheden. Verder beschik je over:

 • Een afgeronde hbo of WO opleiding aansluitend bij het vakgebied.
 • Brede kennis van en inzicht in ontwikkelingen binnen het primair onderwijs.
 • Brede theoretische kennis van bedrijfseconomie.
 • Kennis van bedrijfsprocessen en daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving.
 • Kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen voor de financiële administratie en de hieraan verbonden procedures.
 • Kennis en vaardigheden ten aanzien van het inrichten, ontwikkelen en bewaken van de planning en control functie;
 • Kennis van ICT-toepassingen binnen het financieel-administratieve vakgebied.
 • Inzicht in de financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke context/verhoudingen van de stichting en inzicht in besluitvormingsprocessen.
 • Vaardigheden in het analyseren en beoordelen van beleidsvoornemens en adviesvaardigheden.
 • Vaardigheden in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid.
 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen.

Wat bieden wij

Stichting Sint Josephscholen is een plek waar mensen graag werken. Je krijgt veel ruimte en verantwoordelijkheid om samen met professionele en gedreven collega’s je bijdrage te leveren aan het geven van gewoon goed onderwijs. Je krijgt een contract voor de duur van één jaar met de intentie om dit na een jaar om te zetten in een vast dienstverband voor 32 uur per week. Hybride werken is mogelijk. Inschaling is conform schaal 12, CAO-PO.

Praktische informatie en procedure

Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, dan horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je als kandidaat over de competenties beschikt die gebruikelijk zijn voor functies als deze. We zien graag uiterlijk 7 april jouw motivatiebrief en CV tegemoet. Deze kun je mailen naar sroot@publicsearch.nl of manthonio@publicsearch.nl. De selectiegesprekken vinden plaats op 11 april en 18 april.

Meer informatie

Meer informatie over kun je vinden op www.josephscholen.nl of op www.publicsearch.nl Ook kun je bellen met Sabine Root 06-289 31 992 of Melissa Anthonio op 06-386 90 104.

contact-vacatures2

Contact

Neem contact op met Melissa Anthonio

06 386 901 04 manthonio@publicsearch.nl

Stuur me een berichtje als je meer wilt weten over de inhoud van deze rol.

Solliciteren

Al overtuigd?

Ben je al enthousiast geworden over deze vacature. Vul dan dit formulier in, upload je CV met een korte motivatie en we nemen dezelfde dag nog contact met je op.  Onze laatste vacatures

  Alle vacatures

  public people

  financial people

  public search

  public people

  financial people

  public search