Concerncontroller / Hoofd  Finance en Control

SMO Breda

 • Zorg
 • Breda
 • € 3.845 - € 6.065
 • 36 uur
Solliciteren

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering van de vier stichtingen (SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup en de vastgoed stichting Stemo). Je ondersteunt de MT’s in financiële opvolging en resultaatsturing door het aanleveren van inzichtelijke managementrapportages.

Deze zijn betrouwbaar en voorzien van duiding van cijfers en risico’s. Je rapporteert aan de directeur Bedrijfsvoering. In de rol van concerncontroller schakel je waar nodig rechtstreeks met de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. Als Hoofd Finance & Control geef je leiding aan de afdeling Finance & Control, bestaande uit de financieel medewerkers, de salarisadministratie en zorgadministratie (7 medewerkers).

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de P&C cyclus; Je stelt de jaarlijkse begroting op inclusief het vertalen van de externe (tarief)ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de kostenontwikkelingen als de ontwikkelingen binnen de opbrengsten, subsidies, en investeringsbegrotingen;
 • Je stelt financiële rapportages op. Je neemt een actieve rol in het bewaken van de ontwikkeling van de financiële positie van het bedrijf, het tijdig signaleren van (ongewenste) ontwikkelingen en rapporteren over liquiditeit en andere financiële kengetallen. Je neemt een proactieve rol door in beeld brengen van risico’s en geeft hierin actief advies aan de MT’s en Directeur Bedrijfsvoering;
 • Je signaleert en analyseert (in- en externe) ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het financieel beleid van de organisaties, zowel op de korte als (middel)lange termijn. Je vertaalt deze ontwikkelingen naar impactanalyses voor zowel de eigen afdeling, als organisatie breed. Maakt actief een risicoanalyse beheert deze en adviseert hierin MT’s en Directeur bedrijfsvoering;
 • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de interne beheersing van de stichtingen;
 • Je geeft leiding aan de medewerkers van het team gericht op resultaatverantwoordelijkheid, en creëert een open werkklimaat dat motiveert om mee te denken aan verbetering van en beperken van risico’s in de dienstverlening;
 • Je draagt bij aan de doorontwikkeling en professionalisering van het team F&C in relatie tot organisatiedoelen;
 • Je onderhoudt een netwerk van externe en interne relevante werkcontacten, en neemt deel aan in- en externe bijeenkomsten en projecten;
 • Je voert uit of draagt zorg voor de implementatie van gewenste verbeter- of verandermogelijkheden; je treedt hierin mogelijk op als projectleider.

Wat bieden wij jou?

Je wordt ingeschaald volgens CAO Sociaal Werk in schaal 12 (€ 3.845 – € 6.065 bij een fulltime dienstverband). We bieden een jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd. Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week.

Wat heb jij te bieden?

 • HBO+ / WO werk- & denkniveau, aangevuld met relevante cursussen en meerdere jaren relevante werkervaring;
 • Je hebt kennis van en inzicht in verwante vakgebieden en kan ontwikkelingen binnen het vakgebied en tussen vakgebieden vertalen naar beleid;
 • Je bent analytisch sterk en werkt graag met cijfers, overziet de consequenties van besluiten en kan snel kansen en risico’s inschatten;
 • Je hebt kennis van accounting, interne besturing en planning & control processen, werkprocessen, procedures, AO/IB en relevante methodes en technieken binnen verschillende aanpalende vakgebieden;
 • Je hebt kennis van het implementeren en coördineren van de werkzaamheden en de wijzigingen binnen de organisaties en bent hierbij zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk en omgevingsbewust; je weet mensen mee te krijgen;
 • Je bent en blijft op de hoogte van actuele en essentiële wijzigingen rondom het eigen vakgebied, zoals (fiscale) wet- en regelgeving, richtlijnen zorgkantoren, justitie, gemeenten, beleidsregels vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit etc.
 • Je hebt een ruime kennis en ervaring in het financieel beheren en ontwikkelen van vastgoed.
 • Je hebt ervaring als leidinggevende of affiniteit met leidinggeven.

De organisaties

In de afgelopen jaren zijn de drie operationele stichtingen SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup en de vastgoed stichting Stemo onder één en hetzelfde bestuur en toezicht gekomen. Bij deze vier stichtingen werken wij met ongeveer 430 medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. De omzet van de stichtingen samen bedraagt circa 32 miljoen euro. De drie organisaties zijn nog in ontwikkeling als het gaat om het behalen van synergetische voordelen op het gebied van kwaliteit en efficiency.

De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (hierna genoemd SMO Breda) is een professionele organisatie, voor mensen met een ondersteuningsvraag, zoals dak- en thuislozen, die een beroep doen op een vorm van opvang, (woon)begeleiding, zorg en of activering. Dit met als doel hun eigen kracht te versterken en op basis daarvan gericht te werken aan eigen herstel waardoor zij zich in mindere of meerdere mate zelfstandig kunnen handhaven. D.m.v. de ‘Ik wil meedoen’ beweging beoogt SMO Breda samen met partners in zorg en welzijn deze doelstelling te verwezenlijken. Hoofddoel is het bevorderen van de psychische en materiële zelfstandigheid van deze groep burgers en vergroten van de participatiegraad in de samenleving.

Veilig Thuis West-Brabant verleent zijn dienstverlening voor de 16 gemeenten in West-Brabant. Veilig Thuis West-Brabant is er voor iedereen, – kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen -, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, omstanders als professionals. Veilig Thuis West-Brabant oefent wettelijke taken uit.

Safegroup helpt gezinnen in de regio’s West-Brabant en Zuid-Holland Zuid die met huiselijk geweld te maken hebben. Professionals geven bij voorkeur hulp aan huis, waarbij de veiligheid gewaarborgd moet zijn. Safegroup biedt ook 24 uur, zeven dagen per week, een veilig onderkomen aan vrouwen, eventueel met hun kinderen, die in een acute noodsituatie van huiselijk geweld tijdelijk opgevangen moeten worden. Door gerichte begeleiding krijgen slachtoffers van huiselijk geweld weer grip op hun leven.

Solliciteren

Public Search verzorgt de werving voor SMO Breda. Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Roland Falke 06-41367129 of Lea ten Brink op 06-29588050. Je cv mag je ook mailen naar rfalke@publicsearch.nl of ltenbrink@publicsearch.nl.

contact-vacatures3

Contact

Neem contact op met Lea ten Brink

06 29588050 ltenbrink@publicsearch.nl

Stuur me een berichtje als je meer wilt weten over de inhoud van deze rol.

Solliciteren

Al overtuigd?

Ben je al enthousiast geworden over deze vacature. Vul dan dit formulier in, upload je CV met een korte motivatie en we nemen dezelfde dag nog contact met je op.  Onze laatste vacatures

  Alle vacatures

  public people

  financial people

  public search

  public people

  financial people

  public search